ژئوممبران

ژئوممبران غشای مصنوعی با نفوذپذیری بسیار کمی که از آن استفاده می شود تا بتواند مواد سیال را در یک پروژه کنترل کرد. با ورقهای پلیمری نازک می توان ژئوممبران را تولید کرد، اما با ژئوتکستایل ها و اسپری آسفالت به عنوان ژئوکامپوزیتهای قیر چند لایه نیز می توان از آن ها استفاده کرد. ژئوممبران های ورق پلیمر هستند. طیف گسترده ای از مقاومت فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی را به نمایش می گذارد. سیستم های مهار ژئوسنتتیک نسبت به حرکت زمین واکنش کمتری نشان می دهد و امروزه به عنوان اقتصادی ترین و ایمن ترین روش به کار برده می شوند.