استخر کشاورزی

مساحت: 900 مترمربع

ژئوممبران 1،5 میل

اجرا: آبان 98

منطقه: قزوین

شهرستان: قزوین