استخر ذخیره آب کشاورزی

مساحت: 350 مترمربع

ژئوممبران

منطقه: بشرویه

شهرستان: خراسان جنوبی

اجرا: شهریور ماه 98

  • ایزولاسیون استخرهای کشاورزی