استخر کشاورزی

مساحت: 3000 مترمربع

ژئوممبران 1،5 میل

منطقه: علی آباد

شهرستان: خاتم

تاریخ: تیرماه 99