استخر ذخیره آب کشاورزی

مساحت: 300 مترمربع

ژئوممبران 1،5 میل

منطقه: نظرآباد

شهرستان: کرج

تاریخ: خردادماه 99