حوضچه ذخیره اسید

مساحت: 500مترمربع

ژئوممبران 2 میل مشکی

منطقه: شهرک صنعتی

شهرستان: ساوه