استخر ذخیره کشاورزی بوئین زهرا

مساحت:7500 مترمربع

ژئوممبران 1،5 میل و ژئوتکستایل

منطقه: بوئین زهرا

شهرستان: قزوین

اجرا: خردادماه  99

  • ایزولاسیون استخرکشاورزی با استفاده از ژئوممبران بوئین زهرا قزوین