استخر کشاورزی

مساحت: 300 مترمربع

ژئوممبران 1،5 میل

منطقه: روستای سوکهریز

شهرستان: ابهر

اجرا:خردادماه 99