استخر کشاورزی

مساحت: 577مترمربع

ژئوممبران 1،5 میل مشکی

منطقه: ورامین

شهرستان: ورامین

  • ایزولاسیون استخرهای کشاورزی با ژئوممبران ورامین ورامین