استخر کشاورزی

مساحت: 7500مترمربع

ژئوممبران 1،5 میل

منطقه: بوئین زهرا

شهرستان: قزوین

تاریخ: خردادماه 99

  • ایزولاسیون استخرهای کشاورزی بوئین زهرا