استخر کشاورزی

مساحت: 550مترمربع

ژئوممبران 1،5 میل

منطقه: ارسک

شهرستان: طبس