استخر ذخیره آب صنعتی

کارفرما: کارخانه الکی سازی

مساحت: 3000 مترمربع

اجرا: خرداد 99

ژئوممبران و ژئوتکستایل

منطقه: خرمشهر

شهرستان: خرمشهر

  • ایزولاسیون استخر کارخانه الکل سازی با استفاده از ژئوممبران